ข้อตกลงและเงื่อนไข:
  • VIP นี้เฉพาะลูกค้า Kingpin88 เท่านั้น
  • สมาชิกที่มียอดฝากตามเงื่อนไข จะได้อัพเกรดในเดือนถัดไป
  • นับยอดฝากตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันสุดท้ายของเดือน
  • สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษตั้งแต่วันแรกที่อัพเกรด ภายใต้ข้อตกลงของ Kingpin88